Nga Vendi
23 shkurt 2021
ESHS shpall konkurs për paraqitjen e kandidatëve për regjistrim

Është shpallur konkursi për regjistruesit dhe instruktorët rajonalë të Entit Shtetëror të Statistikave për kandidatë për regjistrues rajonalë dhe instruktorë rajonalë të cilët do të zhvillojnë regjistrimin në terren brenda periudhës 1-21 prill në kuadër të regjistrimit të popullsisë së vitit 2021.

Konkursi është i hapur për të gjithë qytetarët e rritur të Maqedonisë së Veriut që janë të papunë, të cilët kanë përfunduar të paktën arsimin e mesëm dhe kanë aftësi kompjuterike.

Aplikimi bëhet përmes një aplikacioni elektronik të disponueshëm në faqen e internetit popis2021.stat.gov.mk, dhe të gjitha detajet në lidhje me konkursin dhe kushtet janë të përfshira në njoftimin e botuar në gazetat ditore “Nova Makedonija”, “Veçer”, “Sloboden Peçat” dhe “Koha”./Telegrafi/Të ndryshme
Më shumë
Kush është maqedono-shqiptari që po spekulohet si kryeministër? 6 gusht 2020
Maqedoni: Ministria e Sistemit Politik me “zero” transparencë22 qershor 2020
XHAMITË SI VLERA UNIVERSALE NË TOKAT EVROPIANE Nga Merxhan JAKUPI12 gusht 2020